Biblioteka

 biblioteka.jpg

 Kašonių biblioteka

Kontaktai

Dvaro g. 6, Kašonių k., Jiezno sen., LT–59339 Prienų r. sav.

Tel. +370 319 44 430

Darbo laikas

Antradienis–šeštadienis                       9.30–18.00 val.

Pietų pertrauka                                     13.00–13.30 val.

Sekmadienis–pirmadienis                     poilsio dienos

Dėmesio!

Paskutinį mėnesio trečiadienį – švaros diena (lankytojai neaptarnaujami).

Prieššventinėmis dienomis biblioteka dirba viena valanda trumpiau.

Paslaugos

  • knygų, periodinių leidinių ir kitų dokumentų skolinimas,
  • naudojimasis knygomis, periodiniais leidiniais ir kitais dokumentais bibliotekos skaitykloje,
  • knygų, periodinių leidinių ir kitų dokumentų pristatymas į namus neįgaliemsiems ir senyvo amžiaus skaitytojams (jiems pageidaujant),
  • kompiuteriai ir interneto ryšys (Wi-fi),
  • kopijavimas, spausdinimas ir skenavimas (mokama paslauga),
  • atsakymas į užklausas žodžiu, raštu, telefonu, elektroniniu paštu,
  • lankytojų konsultavimas (paieška kataloguose ir duomenų bazėse, darbas kompiuteriu),
  • lankytojų mokymai (individualūs ir grupėse),
  • literatūriniai, kultūriniai, informaciniai ir kiti renginiai suaugusiems ir vaikams, parodos.

Istorija

Kašonių biblioteka savo veiklą pradėjo 1953 m. gyventojo Vinco Kandroto namuose. Bibliotekai vadovavo pats patalpų savininkas. Bibliotekininkas dirbo su užsidegimu. Neapsiribojo vien tik knygų išdavimu, bet ir vedė aiškinamąjį darbą tarp gyventojų, platino spaudą. 1953 m. rudenį darbą perėmė Jonas Kandrotas. 1954 m. biblioteka perkeliama į Kiškeliškių kaimą pas  A. Bieliauską. Tais pačiais metais bibliotekai pradeda vadovauti V. Skernevičius. Jis inventorina ir klasifikuoja knygas, veda renginius, organizuoja saviveiklos pasirodymus. 1956 m. perkėlus biblioteką pas A. Šimukauską į Sobuvos kaimą, darbą tęsė Ona Sausanavičiūtė. Nuo 1957 m. bibliotekininke dirbo E. Kandrotaitė-Čepskienė. Bibliotekininkė rengė knygų parodėles, ruošė teminius poilsio vakarus. Tačiau ir ji teišdirbo vos vienerius metus. Toliau bibliotekoje darbą  tęsė E. Zavistanavičiūtė. Tuo metu biblioteka perkeliama pas A. Petravičienę Sobuvos kaime. Tačiau ši bibliotekininkė dirbo tik vienerius metus ir 1959 m. darbą perėmė P. Lėckas. 1960 m. biblioteka perkeliama pas A. Taraškevičių, bibliotekoje pradėjo dirbti St. Jurkonytė- Arbačiauskienė. Tais pačiais metais biblioteka perkelta į valdiškas patalpas, jai pradėjo vadovauti O Venckūnaitė. Nuo 1966 metų bibliotekoje dirbo D. Čepulionytė, nuo 1973 metų – O. Šaulinskaitė, ją pakeitė  A. Ostrauskienė. Nuo 1976 m. iki 1992 m. dirbo St. Bražinskienė, nuo 1992 m. iki 2017 m. dirbo Nijolė Astromskaitė-Šiugždinienė, o nuo 2017 m. kovo 8 d. dirba Danutė Bartusevičiūtė-Bajorienė.

Biblioteka šiandien

Pastaraisiais metais bibliotekos įvaizdis visiškai pasikeitė. Bibliotekoje įdiegtos naujausios technologijos, veikia 2 kompiuteriai skaitytojams su vieša interneto prieiga, kopijavimo aparatas. Bibliotekoje organizuojami įvairūs renginiai, knygų parodos, teminės popietės su skaitytojais, kaupiama medžiaga apie žymius šio krašto žmones.

vaikų_gynimo_diena.jpgtremtinio.jpgjoninės.jpggedulo.jpgsvečiuose_gimnazija.jpgvaikai.jpg