Su Šv. Velykomis

Velykų džiaugsmas ir palaima telydi Jūsų žingsnius visus, Tegul varpai pašaukia laimę.
Te žodžiai atneša džiaugsmą !
Su Šventom Velykom!!!

Būkim saugūs!!!

Su Šv. Velykomis