Su Jubiliejumi, Virgute

svajones1.jpg
Įsiklausyk... Girdi?
Tai laikas eina, o su juo ir tu žengi gyvenimo keliu.
Nusišypsok gyvenimui ir jis atsilygins tuo pačiu!
 
            Jubiliejaus proga nuoširdžiausiai sveikiname mūsų mieląją bendruomenės narę
                                            ¡ Virginiją Vapšienę.
 
Geri draugai yra tarsi žvaigždynai, kuriuos ne visada matome, bet žinome, kad jie visada yra.
Tu esi mūsų žvaigždelė!
Sveikiname Tave su tavo diena ir siunčiame šilčiausius linkėjimus.

Kūrybiškumo, jaunatviškumo, sveikatos.